top of page

การคำนวณแคลอรี่

3793699_edited.jpg

สุขภาพดีจากภายใน หุ่นดีอย่างยั่งยืน

เราคำนวณปริมาณสารอาหารเบื้องต้นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน และใช้หลักการทำงานและการเผาผลาญของเซลตามธรรมชาติของร่างกาย มาแนะนำมื้ออาหารเพื่อสุขภาพตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เพื่อลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนัก และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

คำนวณแคลอรี่และสารอาหารที่คุณต้องการต่อวัน!

ร่างกายของคนเรามีความต้องการใช้พลังงานต่อวันที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ กิจกรรมระหว่างวัน และการออกกำลังกาย หรือหากลงลึกกว่านั้น ขึ้นอยู่กับระดับการเผาผลาญของแต่ละคนด้วย (ตรวจได้โดยผู้เชี่ยวชาญ) เราสามารถคำนวณแคลอรี่พื้นฐานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน เพื่อนำไปแนะนำมื้ออาหารคลีนให้เหมาะกับผลลัพธ์ที่ต้องการ

ให้ทีมงานแนะนำอาหารที่เหมาะกับคุณ

bottom of page